Anton Dohrn

Zoolog, darwinista, założyciel najstarszego istniejącego do dziś akwarium oraz założyciel i pierwszy dyrektor stacji zoologicznej - Stazione Zoologica - w Neapolu. Stacja ta stała się poważnym ośrodkiem pracy naukowej. Pracował nad filogenią kręgowców, ogłosił monografię Pantopoda.

 

Anton DohrnUrodził się 29 września 1840 roku w Szczecinie. Jego dziadek Hainrich Dohrn handlował winem i przyprawami, a w 1817 założył w Szczecinie "Pommersche Provinziale Zuckersiederei" przetwarzającą buraki cukrowe.

 

Dohrn bez większego entuzjazmu studiował zoologię i medycynę na uniwersytetach w Królewcu, Berlinie, Bonn i Jenie. Jego poglądy zmieniają się w lecie 1862, gdy Anton zapoznaje się z pracami Darwina, które robią na nim piorunujące wrażenie. Od tej pory Dohrn jest zaciętym obrońcą teorii ewolucji. W 1865 roku robi doktorat na uniwersytecie we Wrocławiu, a w 1868 habilitację w Jenie.

 

Będąc w Messynie, Dohrn obmyśla plan mający na celu założenie sieci zoologicznych stacji badawczych na całym świecie, do których naukowcy mogliby przyjeżdżać i poświęcić się kolekcjonowaniu materiału, obserwacjom i eksperymentom. W 1870 Anton Dohrn decyduje się przenieść swoje laboratorium do Neapolu, gdzie w 1873 roku udostępnia stację zoologiczną naukowcom, a w 1874 również innym odwiedzającym.

 

W 1874 roku poślubia Marię Baranowską. Związek ten owocuje czwórką potomstwa. Po śmierci - 26 września 1909 roku - jego stanowisko w stacji przejmuje jego syn Reinhard.

 

źródła:
http://en.wikipedia.org/wiki/Anton_Dohrn
http://www.istitutomazzini.napoli.itDodatkowe informacje