Robert Eduard Prutz

Pisarz i poeta. Urodził się 30 maja 1816 roku w Szczecinie. Po ukończeniu jednego z gimnazjów w Szczecinie, Prutz studiował filozofię, historię i filologię w Berlinie, Wrocławiu i Halle.

Robert Prutz

 

W 1841 roku przeniósł się do Jeny. W tamtym okresie powstała monografia "Der Göttinger Dichterbund". Jako owoc jego historycznych studiów ukazała się niepełna "Historia niemieckiego dziennikarstwa" (org. "Geschichte des deutschen Journalismus").


Tworzył dzieła liryczne, erotyczne, polityczne, komedie i dramaty historyczne. Za wydanie "Politische Wochenstube" został oskarżony o obrazę majestatu, jednak w ostateczności został ułaskawiony. W 1846 roku Prutz otrzymał pozwolenie na wykłady literacko-historyczne w Berlinie, jednak tematy dotyczące najnowszej literatury zostały mu zakazane. Rok później, został kierownikiem teatru miejskiego w Hamburgu. W 1849 roku otrzymał profesurę na kierunku literacko-historycznym na uniwersytecie w Halle. W 1851 roku, razem z Wolfsohn'em założył tygodnik "Deutsches Museum" i był jego redaktorem do przez kolejne piętnaście lat.


W ostatnich latach swojego życia powrócił do Szczecina, gdzie pracował jako wolny pisarz.

Niektóre publikacje:
Dramaturgische Blätter, Hamburg, 1846
Vorlesungen über die deutsche Literatur der Gegenwart, Lipsk, 1847
Das Engelchen, Lipsk, 1851
Aus der Heimat, Lipsk, 1858
Aus goldenen Tagen, Praga, 1861

 

źródła:

http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Eduard_Prutz
http://www.deutsche-liebeslyrik.de/prutz_b.htm
http://www.dlorenz.de/Journalismus-Service.htm
http://www.payer.de/religionskritik/prutz01.htmDodatkowe informacje